Μονάδες Μέτρησης: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 1:.

 

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με δύο Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία, 3.b. Γλώσσες

 

Βασικά Στοιχεία: Κωδικός, Status (ενεργό/ανενεργό). (βλ. εικόνα 2).:εικόνα 2:.

                        Γλώσσες: Τίτλος (Ελληνικά), Τίτλος (Αγγλικά). (βλ. εικόνα 3).:εικόνα 3:.

 

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να Αποθήκευση/Κλείσιμο για αποθήκευση και έξοδο, Αποθήκευση για αποθήκευση, ή Ακύρωση για να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 4)


.:
εικόνα 4:.