Κατηγορίες ΦΠΑ: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικονα 1:.

 

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με δύο Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία, 3.b. Γλώσσες

Βασικά Στοιχεία: Κωδικός, Ποσοστό ΦΠΑ. (βλ. εικόνα 2).:
εικονα 2:.

                                Γλώσσες: Περιγραφή ΦΠΑ (Ελληνικά), Περιγραφή ΦΠΑ (English). (βλ. εικόνα 3).:εικονα 3:.

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να αποθηκεύσει και να κλείσει, να αποθηκεύσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 4).:
εικόνα 4:.