Κατηγορίες Καταστημάτων: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής

 
  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin . (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 

.:εικόνα 1:.

Η κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα προς επεξεργασία πεδία: Όνομα Κατηγορίας, Εναλλακτικό Όνομα, Σειρά και ανάλογα με το αν θέλει να είναι ενεργή ή όχι η εγγραφή επιλέγει το Ενεργός ή όχι αντιστοιχα. Αφού γίνει η τελική διαμόρφωση των πληροφοριών πατάμε το κουμπί  Αποθήκευση/κλείσιμο για να αποθηκέυσουμε και να κλείσουμε το menu εγγραφής, Αποθήκευση για να αποθηκεύσουμε την εγγραφή ή το κουμπί Ακύρωση για να ακυρώσουμε οποιαδήποτε ενέργεια έγινε. (βλ. εικόνα 2)


.:
εικόνα 2:.