Καταστήματα: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής

  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin . (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)


.:εικόνα 1:.

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με τέσσερα Tabs: a.Βασικά Στοιχεία, b. Ώρες Καταστήματος, c.Πολυμέσα Καταστήματος και d.Γλώσσες.

  1. a.       Στο tab Βασικά Στοιχεία ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει βασικές πληροφορίες για το κατάστημα όπως: Κωδικός, Κωδικός ERP, Κατηγορίες Καταστημάτων, Ομάδα Χρηστών, Χώρα, Τ.Κ., FAX, E-MAIL, Τηλέφωνο, Σειρά, Γεωγραφικό Μηκος και Πλάτος, Μικρή και Μεγάλη Εικόνα, τους Εξυπηρετούμενους Τ.Κ., και ανάλογα με το αν θέλει να είναι ενεργή ή όχι η εγγραφή του επιλέγει αντίστοιχα το Ενεργός ή όχι. (βλ. εικόνα 2).:εικόνα 2:.

 

  1. b.      Στο tab Ώρες Καταστήματος ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει μέσα στο αρχείο word τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος. (βλ. εικόνα 3).:
εικόνα 3:.

 

  1. c.       Στο tab Πολυμέσα Καταστήματος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να επισηνάψει διαφόρων μορφών αρχεία που θα συνοδεύουν την εγγραφή του (βλ. εικόνα 4). Η διαδικασία αυτή γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:.:
εικόνα 4:.

 

1)      Αρχικά επιλέγουμε το κουμπί Προσθήκη πολυμέσου (βλ. εικόνα 4) 

2)      Στην επόμενη οθόνη που ανοίγει βλέπουμε (βλ. εικόνα 5):.:
εικόνα 5:.

Είδος, για το είδος του αρχείου που θέλουμε να συνδέσουμε (π.χ. image), Σειρά, για τη θέση στην οποία θα εμφανίζεται και Αρχείο όπου επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε από μια βάση δεδομένων (βλ. εικόνα 6).:εικόνα 6:.

                                        

3)      Επιλέγουμε το κουμπί Εισαγωγή για να επικυρώσουμε τις παραπάνω επιλογές μας (βλ. εικόνα 5)

  1. d.      Στο tab Γλώσσες ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την Επωνυμία, Περιγραφή, Διεύθυνση, State στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.


.:
εικόνα 7:.                       

 

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να Αποθήκευση/Κλείσιμο για αποθήκευση και έξοδο, Αποθήκευση για αποθήκευση, ή Ακύρωση για να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει (βλ. εικόνα 8)..:εικόνα 8:.