Καταστάσεις Παραγγελίας: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής.:εικόνα 1:.

  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

Η σελίδα που ανοίγει περιέχει δύο tabs: Το tab Γενικά και το tab Γλώσσες.

  1. a.    Tab Βασικά Στοιχεία: Εδώ ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τις γενικές πληροφορίες της εγγραφής: Κωδικός και ανάλογα με το αν θέλει να είναι ενεργή ή όχι η εγγραφή του επιλέγει το Ενεργός ή όχι αντίστοιχα. Αφού γίνει η τελική διαμόρφωση των πληροφοριών πατάμε το κουμπί  Αποθήκευση/κλείσιμο για να αποθηκέυσουμε και να κλείσουμε το menu εγγραφής, Αποθήκευση για να αποθηκεύσουμε την εγγραφή ή το κουμπί Ακύρωση για να ακυρώσουμε οποιαδήποτε ενέργεια έγινε. (βλ. εικόνα 2).:εικόνα 2:.

 

  1. b.      Tab Γλώσσες: Εδώ ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τον τίτλο και την περιγραφή των καταστάσεων παραγγελίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Αφού γίνει η τελική διαμόρφωση των πληροφοριών πατάμε το κουμπί  Αποθήκευση/κλείσιμο για να αποθηκέυσουμε και να κλείσουμε το menu εγγραφής, Αποθήκευση για να αποθηκεύσουμε την εγγραφή ή το κουμπί Ακύρωση για να ακυρώσουμε οποιαδήποτε ενέργεια έγινε. (βλ. εικόνα 3).:εικόνα 3:.