Κατηγορίες Καταστημάτων: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 1:.

 

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με δύο Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία, 3.b. Γλώσσες

Βασικά Στοιχεία: Κωδικός, Status (ενεργό/ανενεργό). (βλ. εικόνα 2).:
εικόνα 2:.

         Γλώσσες: Τίτλος, Μικρή Περιγραφή στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (βλ. εικόνα 3).:εικόνα 3:.

 

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module Αποθήκευση και κλείσιμο, αποθήκευση και ακύρωση προκειμένου να επικυρώσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που έχει κάνει. (βλ. εικόνα 4)..:εικόνα 4:.