Πελάτες: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 1:.

 

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με τέσσερα Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία, 3.b. Στοιχεία Επικοινωνίας, 3.c. Στοιχεία Εταιρίας, 3.d. Διευθύνσεις Αποστολής

3.a. Βασικά Στοιχεία: Στο tab αυτό εισάγονται τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της εγγραφής. Με αυτή την επιλογή δινέται στο χρήστη η δυνατότητα να επεξηγήσει συνοπτικά και αναλυτικά την εγγραφή (Τρόπος Αποστολής. Τα πεδία πρός συμπλήρωση είναι Username, Password, Κωδικός Πελάτη, Κωδικός Erp, Όνομα Πελάτη, Επώνυμο, Ημ/νία Γέννησης, Επάγγελμα, Φύλο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Κωδικός απ. Erp, Κάρτα Μέλους, Χώρα, Περιοχή/Νομός, Αναθετημένος Χρήστης, Ομάδες Πελατών, Εταιρία, Πελάτης Β2Β, Status, ΦΠΑ. (βλ. εικόνα 2).:εικόνα 2:.

 

 

3.b. Στοιχεία Επικοινωνία: Στο tab αυτό εισάγονται τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη: Τηλ.1, Τηλ.2, Κινητό Τηλ., FAX, E-Mail. (βλ. εικόνα 3).:εικόνα 3:.

 

3.c. Στοιχεία Εταιρίας: Στο tab αυτό εισάγονται τα στοιχεία της εταιρίας του πελάτη: Επωνυμία Εταιρίας, Αντικείμενο Εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. (βλ. εικόνα 4).:εικόνα 4:.

 

3.d. Διευθύνσεις Αποστολής: Στο tab αυτό ο χρήστης μπορεί να εισάγει, αφού πρώτα επιλέξει το κουμπί προσθήκη (ώστε να του ανοιξει το menu συμπλήρωσης πεδίων), τα στοιχεία που απαιτούνται για την αποστολή στη διέυθυνση του κάθε Πελάτη. Διεύθυνση, Τ.Κ., Χώρα, Περιοχή Νομός, Περιοχή, Κωδικός, Κωδικός Erp (βλ. εικόνα 5).:
εικόνα 5:.

 

 

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να αποθηκεύσει και να κλείσει, να αποθηκεύσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 6)


.:
εικόνα 6:.