Κατασκευαστές: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μία υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης (edit) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Η σελίδα που ανοίγει περιέχει δύο tabs: Το tab Βασικά Στοιχεία και το tab Γλώσσες.

                Tab Βασικά Στοιχεία: Εδώ ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τις γενικές πληροφορίες της εγγραφής οι οποίες έιναι Κωδικός, Λογότυπο, URL Κατασκευαστή και Status. Αφού γίνει η τελική διαμόρφωση πληροφοριών πατάμε το κουμπί Αποθήκευση  για να αποθηκεύσουμε την εγγραφή ή το κουμπί Ακύρωση για να ακυρώσουμε την οποιαδήποτε ενέργεια έγινε.Για να ανεβάζουμε μία φωτογραφία του λογοτύπου του κατασκευαστή πατάμε το κουμπί αναζήτηση αρχείου, επιλέγουμε το αρχείο από τον browser των windows και το αποθηκεύουμε.Tab Γλώσσες: Εδώ ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τον τίτλο και την περιγραφή του κατασκευαστή στις γλώσσες που υποστηρίζονται από τον δικτυακό του τόπο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα (εικόνα κάτω) βλέπουμε τα πεδία σε Ελληνικά & Αγγλικά.