Λίστες Συνδρομητών: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 4, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 4, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 4:.

 

Η κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα προς επεξεργασία πεδία: Τίτλος, Σύντομη Περιγραφή,Τύπος Λίστας. (βλ. εικόνα 2,3).:εικόνα 2:.


.:εικόνα 3:.

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module Αποθήκευση και κλείσιμο, αποθήκευση και ακύρωση προκειμένου να επικυρώσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που έχει κάνει. (βλ. εικόνα 4, κόκκινο πλαίσιο)..:
εικόνα 4:.