Τύποι Προϊόντων: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 1:.

 

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με δύο Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία, 3.b. Πεδία

3.a. Βασικά Στοιχεία: Στο Tab αυτό εισάγονται τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της εγγραφής. Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει: Κωδικό, επιλογή ανάθεσης σε συγκεκριμένο προϊόν, Τύπο, Τρόπο Εμφάνισης Στα Φίλτρα (Classic, DropDownLists) (βλ. εικόνα 2).:
εικόνα 2:.

                3.c. Γλώσσες: Στο Tab αυτό εισάγεται ο Τίτλος (Ελληνικά/Αγγλικά) (βλ. εικόνα 3).:εικόνα 3:.

 

3.b. Πεδία: Στο Tab αυτό ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει επιλέγοντας το κουμπί προσθήκη (πορτοκαλί τετράγωνο) τους τύπους των προϊόντων. Εδώ θα διαμορφώσει το σύνολο των χαρακτηριστικών που θα εμφανίζονται ή και με τι τρόπο θα εμφανίζονται. (βλ. εικόνα 4).:
εικόνα 4:.

 

Επιλέγοντας το κουμπί Προσθήκη εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα. Ειδικότερα τα πεδία προς συμπλήρωση είναι: Κωδικός, Κωδικός ERP, Όνομα πεδίου (στα Ελληνικά και Αγγλικά), Τύπος (Λεκτικό, Αριθμητικό, Ημερομηνία, Χρώμα, Πολλαπλές Τιμές, Συνδιαστικές Τιμές), Σειρά και οι επιλογές ενεργό/ανενεργό, Υποχρεωτικό, Αναζήτηση, Εμφάνιση στα φίλτρα, Β2Β Εμφάνιση στις λεπτομέρειες, B2C Εμφάνιση στις λεπτομέρειες. (βλ. εικόνα 5)           
.:
εικόνα 5:.

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να αποθηκεύσει και να κλείσει, να αποθηκεύσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 6).:
εικόνα 6:.