Τρόποι Πληρωμής: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 4, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 4, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 4:.

Η επιλογή της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ανοίγει μια σελίδα με δύο Tabs: 3.a. Βασικά Στοιχεία, 3.b. Γλώσσες

 

Βασικά Στοιχεία: Κωδικός, Τύπος και ανάλογα με το αν θέλει να είναι ενεργή η όχι η εγγραφή επιλέγει το Ενεργός ή όχι αντίστοιχα. (βλ.εικόνα 5).:εικόνα 5:.

                                Γλώσσες: Τίτλος, Σχόλια στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. (βλ.εικόνα 6)
.:εικόνα 6:.

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να αποθηκεύσει και να κλείσει, να αποθηκεύσει ή να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 7).:
εικόνα 7:.