Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Διαμόρφωση (edit) εγγραφής


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να διαγράψουμε μια υπάρχουσα εγγραφή επιλέγουμε το εικονίδιο bin. (βλ. εικόνα 1, πορτοκαλί τετράγωνο)
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μίας υπάρχουσας εγγραφής επιλέγουμε το εικονίδιο διαμόρφωσης / edit. (βλ. εικόνα 1, κόκκινο τετράγωνο)

 


.:
εικόνα 1:.

 

Η κάθε εγγραφή περιέχει τα ακόλουθα προς επεξεργασία πεδία: Όνομα Τράπεζας, Αρ. Λογαριασμού, Swift Code, Swift Address, IBAN Code, Χώρα, Σειρά και ανάλογα με το αν θέλει να είναι ενεργή η όχι η εγγραφή επιλέγει το Ενεργός ή όχι αντίστοιχα. (βλ. εικόνα 2)


.:
εικόνα 2:.

 

Για όλες τις ενέργειες που περιγράφονται παραπανω, ο Χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα γενικά κουμπιά του module προκειμένου να αποθηκεύσει και να κλείσει, να αποθηκεύσει  ή να ακυρώσει τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει. (βλ. εικόνα 3).:
εικόνα 3:.